Portal o zeolitu klinoptilolitu

Aktivirani zeolit

Zeolit klinoptilolit koji se koristi za medicinsku upotrebu podliježe specifičnoj sofisticiranoj nanotehnološkoj metodi tribomehaničke mikronizacije i aktivacije, koja omogućava da se poznati mehanizmi i kapacitet njegovog ljekovitog djelovanja višestruko multipliciraju.

Proces mikronizacije i aktivacije zeolita klinoptilolita ne izaziva promjene u njegovom kemijskom sastavu, nego se mijenjaju određena fizikalno-kemijska svojstva: povećava se elektrostatski naboj, kapacitet ionske izmjene, specifična aktivna površina i kapacitet apsorpcije tekućine, a iz unutrašnjosti kristalne strukture oslobađa se voda. Kristalna kugla tijekom postupka aktivacije dobiva površinska napuknuća, pa postaje aktivna i u svom unutrašnjem sloju.

zeolit prah

Jedan gram mikroniziranog zeolita klinoptilolita ima površinu od 50.000 m2 i protkan je vrlo dugačkim mikrokanalima koji predstavljaju moćne terapeutske mikrofiltere.

Razvoj medicinske znanosti 21-og stoljeća uvelike je određen razvojem nanotehnologlja, pa istraživanja aktiviranog zeolita klinoptilolita postaju sve aktualnija i intenzivnija, jer zadiru u područje nanomedicine.

Znanstveno istraživana molekularna svojstva aktiviranog zeolita:

• adsorpcija, molekularno sito

• izmjena kationa, remineralizacija, detoksikacija

• dehidracija i rehidracija

• kataliza

• “brod u boci”, sinergijska svojstva, izvrstan transporter ljekovitih supstanci na staničnu razinu

• biološka reaktivnost

• utjecaj elektromagnetskog polja zeolitne otopine na bioelektrični potencijal stanice