Portal o zeolitu klinoptilolitu

Princip djelovanja

Zeolit je jedan od rijetkih minerala u prirodi koji ima negativni ionski naboj. To omogućava da zeolitni kristal djeluje kao “kavez” koji zahvaća supstance pozitivnog naboja i njihove dijelove i izolira ih od biokemijskih procesa u organizmu. Zeolit ima rijetku sposobnost visoke adsorpcije, odnosno ionske izmjene pozitivno nabijenih supstanci iz okruženja, a da pritom ne izgubi i ne uništi vlastitu strukturu.

Nano čestice aktiviranog zeolita klinoptilolita donose na staničnu razinu hranjive sastojke i katione esencijalnih minerala koji su se akumulirali u mrežnim kavezima u formativnom razdoblju, a odnose ostatke produkata metabolizma, otpuštaju slobodnu vodu koja se nalazi unutar kristalne rešetke, poboljšavaju membranski potencijal stanice i njegovu nepropusnost za štetne agense te reguliraju acidobazni status.

princip ionske razmjene zeolita

Princip ionske razmjene omogućava da zeolit iz organizma selektivno eliminira živu, arsen, kadmij, olovo, aluminij, nikal, ali i brojne kancerogene i virusne supstance, različite slobodne radikale i druge toksične i opasne supstance, uključujući pesticide, herbicide, aflatoksine, nitrozamine, amonijak, mikotoksine, laktate, radioaktivne čestice, UV zračenja, nusprodukte uzimanja lijekova, kontracepcijskih tableta, kemoterapije, radioterapije, droga, alkohola, cigareta, te raznih oksidanata, komponenti virusa, alergena i ostalih štetnih supstanci, koji su svi pozitivnog ionskog naboja.

Toksične supstance koje zeolit uvlači unutar svojih kaveza, odstranjuju se iz tijela putem normalnog eliminacijskog procesa, dok esencijalni kationi i druge hranjive supstance, koji su prvobitno istisnuti iz zeolitnih kaveza, remineraliziraju i hrane organizam i nastavljaju pozitivno djelovati u tijelu.

Znanstvenici iz područja kvantne medicine navode da zeolit u vodenoj otopini stvara elektromagnetsko polje koje djeluje na bioelektrični potencijal stanice. Pod utjecajem pojačanog bioelektričnog potencijala, stanica obavlja svoje funkcije povećanom snagom i vitalitetom, što doprinosi sposobnosti samo izlječenja organizma. Za razliku od biofizikalnog djelovanja zeolita koje se u organizmu odvija tokom 4 – 5 sati nakon uzimanja, elektromagnetsko polje vodene otopine zeolita je aktivno samo dva sata. Toksikološke studije su dokazale da ljudski organizam prepoznaje zeolit kao vlastitu supstancu koja se ne taloži u organima, nego se u cijelosti eliminira iz organizma.