Portal o zeolitu klinoptilolitu

Prevencija toksikacije

Zeolit je od dragocjene pomoći u prevenciji i suzbijanju negativnih posljedica toksikacije koja se u životu suvremenog čovjeka odvija na dnevnoj osnovi, u najmanju ruku zbog načina prehrane, zbog kvalitete namirnica i načina života, zbog prekomjernog psihofizičkog i emocionalnog stresa, ali i zbog učestale nekontrolirane navike unosa raznih štetnih supstanci u organizam (alkohol, cigarete, kava, droge, lijekovi, kontracepcija, razni konzervansi, boje, aditivi i različite druge štetne supstance iz okruženja).

Prije nego se priđe preventivnoj zaštiti od toksikacije na dnevnoj osnovi, preporuča se najprije provesti kompletan program detoksikacije, kako je opisano u uputama o provođenju programa detoksikacije. Nakon završenog programa detoksikacije, preporuča se održavati trajni nivo zaštite organizma od dnevnog stresa i toksičnih unosa, radijacija, raznih kancerogena, kiselosti i ostalih tegoba i bolesti (vidi indikacije).

Preventivno uzimanje podrazumijeva dnevni unos cca 3 grama zeolita, odjednom ili raspoređeno na dva puta.