Portal o zeolitu klinoptilolitu

Ostala područja

Osim u domenama zdravlja, medicine i sporta, zeolit se primjenjuje i u različitim drugim područjima.

.

Poljoprivreda

Fizička struktura i geometrija čestica zeolita čine ga vrlo dobrim prirodnim apsorbentom. U praktičnom smislu to znači da upija, zadržava i postupno oslobađa tekućine i plinove. Zbog toga se obično koristi u obliku zasićenom dušikovim spojevima u svrhu održavanja stalne razine dušika u tlu.

poljoprivredaZeolit se u poljoprivredi upotrebljava kao meliorant u poboljšavanju kvalitete zemljišta, plodnosti, vodene i zračne propustljivosti te sposobnosti upijanja i zadržavanja vode u zemljištu. Osigurava izvor laganog ispuštanja kalijevog karbonata i dušika prema potrebama biljaka. Ova osobina razvija korijenski sistem biljaka i ublažava sušne cikluse. Zato se široko primjenjuje u ratarstvu, povrtlarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu kao organsko-mineralni supstrat za stimulaciju rasta, povećanje roda kultura, uz smanjenje troškova. Zabilježeni su primjeri povećanja uroda žitarica do 20%, kukuruza do 26%, repe do 63%, a u nekim slučajevima za žitarice čak do 90%, kod paprike 85%, kod krumpira 54% itd.

Koristi se kao dodatak za uzgoj povrća gde se postižu odlični rezultati, povećava klijavost sjemena i smanjuju bolesti biljaka, povećava efektivnost i dužinu djelovanja herbicida i preparata za stimulaciju rasta.

Ekološki čista zeolitska gnojiva upotrebljavaju se i kao zamjena za štetna umjetna dušična gnojiva. Time zeolit oplemenjuje zemlju, omogućuje organski zdravu i ekološki čistu hranu te sprječava prodiranje opasnih tvari i zagađenje vodotokova.

Zeolit se vrlo često dodaje u procesu suhog kompostiranja što rezultira uništavanjem patogena, smanjenjem neugodnih mirisa, bržim sušenjem gnojiva, smanjenjem infestacije insektima i uništavanjem sjemena korova. Gnojivo dobiveno na taj način visoke je kvalitete i brže se proizvodi.

U zemlji zeolit vrši absorbciju amonijaka i amonijskih plinova i smanjenje konverzije dušika u nitrate kao osnovnog uzročnika zagađenja zemljišta.

 

Uzgoj životinja i kućni ljubimci

Zeolit se ​​također koristi kao dodatak prehrani domaćih životinja jer pokazuje pozitivne bioaktivne učinke na cjelokupno zdravlje životinja, povećanje njihove tjelesne težine i nižu stopu smrtnosti.

Zeolit klinoptilolit je visokoučinkoviti mineralni adsorbent mikotoksina. Koristi se kao sredstvo u borbi protiv mikotoksikoze kod svih vrsta i katergorija domaćih životinja, koja  se javlja kao posljedica uzimanja hrane zaražene plijesnima.

Poznato je da su svinje koja daju visoke prinose često zaražena bakterijama, a još češće plijesnima, čijem razvoju doprinosi njihova prirodna otpornost, u nepovoljnim klimatskim uvjetima. Pljesniva krmiva nanose ogromne štete u stočarskoj proizvodnji jer plijesan (mikotoksini) smanjuju hranidbenu energetsku vrijednost krmiva, smanjuju prirast i rast tjelesne mase, utječu na smanjenje proizvodnje i kakvoću mlijeka.

U probavnom sustavu svinje veže na sebe štetne tvari kao što su mikotoksini (otrovi-produkti gljivica i plijesni), teški metali, radioaktivne čestice, ostaci pesticida, herbicida i insekticida, a izlučuje se kroz izmet. Ne adsorbira vitamine ni minerale. Podiže imunitet životinja i time djeluje kao suportivna terapija ostalim pripravcima, a dugoročno smanjuje troškove liječenja.

Također poboljšava probavu i konverziju hrane, propuhuje jajnike kod krmači, a smanjuje smrtnost kod prasadi, uklanja spolni miris iz mesa i sprečava proljev.

Zeolit kod peradi pospješuje stvaranje kalcija i jačanje vezivnih tkiva. Na sebe veže višak hormona (koji uzrokuju spolni miris) i izbacuje ga iz tijela životinja pa je meso ukusnije. Smanjuje se vrijeme tova, poboljšava konverziju, uklanja amonijak i spušta smrtnost pilića na minimalnu razinu.

Zeolit-klinoptilolit pospješuje sintezu kalcija u organizmu. Svaki organizam proizvodi kalcij iz silicijevog dioksida, kojeg se također može naći i u opni žitarica. Zeolit se sastoji od 60% silicijevog dioksida, zbog čega je izuzetno važan za proizvodnju prirodnog kalcija, koji je neophodan u tijelu za snagu kostiju i koštanu srž, kvalitetu i snagu vezivnog tkiva. Također je sastojak hemoglobina – dijela crvenih krvnih zrnaca.

Klinoptilolit djeluje kao snažni pH regulator. Prevelika kiselost organizma je uzrok većine bolesti, a ovaj mineral kojeg se često naziva inteligentnim, regulita kiselost tako što iz svoje rešetkaste strukture otpušta minerale (Ca, Zn, Mg), koji alkaliziraju organizam.

Dodatna prednost dodavanja zeolita prehrani životinja je smanjenje koncentracije amonijaka u urinu i izmetu čime se životinjama osiguravaju bolji životni uvjeti te se u farmama i stajama eliminiraju neugodni mirisi.
Zbog svega navedeno zeolit je podjednako koristan i kada su u pitanju kućni ljubimci.

 

Zaštita okoliša ekologija

Mikronizirani zeoliti pokazuju svojstva visokih razina ionskih razmjena i vrlo dobra apsorpcijska i adsorpcijska svojstva pa se zbog toga koriste u pročišćavanju otpadnih i pitkih voda.

U izvanrednim situacijama zeolit ​​se koristi kao upijajuće sredstvo kod izlijeva toksičnih kemikalija. Zanimljivo je da je mikronizirani zeolit zbog svoje strukture i visokih razina ionskih razmjena  u mogućnosti “zarobiti” određene radionuklide (Cs, Sr, Co, Cr) iz otpadnih voda nuklearnih elektrana, nakon čega se zeolitni mulj vruće preša u pelete i blokove kojima je lakše rukovati i skladištiti ih.

Zeoliti su alat za „čišćenje“ radijacije. Nakon nuklearne katastrofe u Černobilu 1986. godine zeolit klinoptilolit se intenzivno koristio za čišćenje radijacije i smanjivanje izloženosti u nastanjenim područjima:

-preko 500 000 tona zeolita je bilo bačeno na reaktor da apsorbira radioaktivne metale
-stoka je bila hranjena zeolitom da ukloni radioaktivne ione iz mlijeka
-kolači od Zeolita su bili napravljeni da bi pomogli djeci u smanjenju apsorpcije radioaktvnih čestica
-kada je zemlja bila kontaminirana s cezijom i stroncijem, tretirali su je sa zeolitom, te su rezultati bili da je urod bio „oslobođen“ od cezija i stroncija

Sve ove činjenice i još puno toga je prikazano je u radu iz 1998. godine u američkoj National Academy of Sciences pod imenom“La Roca Magica: Uses of Natural Zeolites in Agriculture and Industry.“

Nakon katasrofe u Fukushimi Japan news je objavio da su radnici iz nuklearne elektrane počeli bacati vreće za pijesak napunjene zeolitom da pomognu sanirati otpadne vode koje utječu u ocean.

 

nuclear 3Industrijska primjena

Zeoliti se koriste u nuklearnoj industriji jer su u stanju ukloniti određene fisijske produkte iz nuklearnog otpada i pritom ih trajno “zarobiti” u svojoj strukturi .

Zeoliti su također korišteni kao nositelji razinih kemijskih spojeva koji se koriste u industriji. U petrokemijskoj industriji koriste se kao katalizatori.

Najistaknutija i najrasprostranjenija industrijska uporaba je u proizvodnji deterdženata za pranje rublja.