Portal o zeolitu klinoptilolitu

Antioksidativni i antimikrobni efekti

Kavezna struktura zeolita privlači i odstranjuje molekule slobodnih radikala, što rezultira smanjenjem staničnih oštećenja i čini zeolit efikasnim antioksidantom. Tradicionalni antioksidanti snižavaju energiju slobodnih radikala i prekidaju lančane reakcije oksidacije, dok zeolit privlači i zahvaća slobodne radikale u svoju kompleksnu strukturu, deaktivira ih i zatim eliminira iz tijela. Na ovaj način zeolit značajno ubrzava i dopunjava djelovanje tradicionalnih antioksidanata.

PRIJE I POSLJE

Prosječno smanjenje slobodnih radikala – antioksidativni efekti zeolita, prim. dr. Wolfgang Thoma

Zeolit ima snažan utjecaj na smanjenje nivoa slobodnih radikala u krvi, što potvrđuju brojne znanstvene studije. Studija prim. dr. Wolfgang Thoma iz Austrije pokazuje da se prilikom uzimanja proizvoda na bazi zeolita nivo slobodnih radikala u krvi smanjuje za više od 18%.

Klinički je dokazano da zeolit djeluje poput antibiotika, odnosno da ima mikrobiološko djelovanje, jer vezuje bakterije pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, escherichia coli.


Popis studija

Antioksidativna terapija: nanotehnološki proizvod zeolit smanjuje oksidativni stres kod pacijenta koji boluju od karcinoma i dijabetesa, S. Ivković i sur.,Megamin GmbH Berlin, Njemačka Medigence LLC, USA, Free Radical Biology and Medicine, vol 33, 2002, San Antonio, TX, USA

Antioksidativni efekti aktiviranog vulkanskog minerala zeolita na oksidativni status, prim dr Wolfgang Toma i sur., Privatna klinika Villach, (2001) – kliničko istraživanje

Antioksidativni i imunostimulativni efekti prirodnog klinoptilolita in vivo, K. Pavelić i sur., Ruđer Bošković Institute, Medicinski fakultet – Klinički bolnički centar ”Zagreb” Institut za patologiju, Moleutec Corporation, Segovia, Goleta CA USA

Efekti tribomehanički aktiviranog zeolita na oksidativni i antioksidativni status, M. Čolić, Vice President Istraživačko razvojnog odsjeka Molecular technologies Segovia, Goleta, Santa Barbara, CA USA

Efekti tribomehanički aktiviranog zeolita na totalni antioksidativni status kod zdravih osoba i pacijenata s malignim oboljenjem, S. Ivković D i sur., Megamin International Villach, Austria, Free Radical Biology and Medicine, vol 33, 2002, Rene Descartes Univerity, Paris, France

Klinička istraživanja – FRAS test dokazuje antioksidativno djelovanje Panacea, prim dr Wolfgang Toma i sur., Privatna klinika Villach, (2003)

Studija o antioksidativnom djelovanju Panaceo, dr P.M.Abuja, Sveuč. prof. Institut za biofiziku i rentgenska zračenja, Graz, (2003)

Utjecaj tribomehanički aktiviranog zeolita na totalni antioksidativni status kod pacijenata s malignim oboljenjima, Autori dr S. Ivković i D. Žabčić. Megamin International Management GMBH, Villach, Austria

Antibakterijski efekti zeolita, J.Clinic DENT (1998) Vol 9 : 94

Anti-bakterijski zeolitni balon-kateter i njegov utjecaj na kontrolu infekcije urinarnog trakta, Uchida T, Maru N i sur., Department of Urology, Kitasato University School of Medicine, Hinyokika Kiyo 1992 Aug 38(8) 973-8

Antiviralne karakteristike klinoptilolita, Magdalena Grce i Krešimir Pavelić, Ruđer Bošković Institute, Microp Mesop Mater 79 (2005) 165-169

Čišćenje antitijela zeolitom a, Y. C. Huang, Y. C. Yu and T. Y. Lee, Department of Chemical Engineering, National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan, Republic of China

Zeolit inhibira salmonelu tvphimurium, Bioresource technology (1995) Vol 53.1.

Zn2+ u razmjeni s klinoptilolitom – bogatim mineralom, aktivno doprinosi kao antibiotik u aktualnoj anti-akne terapiji, M.C. Bonferoni i sur, Dipartimento di Chimica Farmaceutica, Università di Pavia, Viale Taramelli 12, 27100 Pavia, Italy, Clay Science, Volume 36 (2007) 95-102