Portal o zeolitu klinoptilolitu

Prevencija rizika zeolitom

Kliničke studije i sportsko-znanstvena istraživanja pokazuju da posebno formuliran proizvod na bazi aktiviranog zeolita prevenira sve ozbiljne rizike kojima su izloženi sportaši. Utječe na smanjenje slobodnih radikala, redukciju postotka laktata, na astmu u naporu, na bržu regeneraciju, veću izdržljivost, osjetno bolji uspjeh na takmičenjima i općenito osjetno poboljšanje ukupnog psihofizičkog stanja sportaša.

Primjena zeolita u sportu:

• prevenira oboljenja u skladu s medicinskim aplikacijama zeolita

• prevenira povećani rizik zbog:
oksidativnog stresa
laktata i acidoze
astme u naporu
kod cijeljenja rana i kostiju (frakture, postoperativni zahvati)

• unapređuje sportske rezultate

• ubrzava regeneraciju i oporavak sportaša

Proizvodi na bazi aktiviranog zeolita doprinose povećanju izdržljivosti organizma prema pojačanim tjelesnim naporima, kao i smanjenju i nestajanju mišićne boli nastale kao posljedica povećanih fizičkih napora, što je od posebnog značaja za ovu kategoriju korisnika.