Portal o zeolitu klinoptilolitu

Karcinom

Zeolit nije lijek nego suportivna medicinska terapija koja ima opravdanu primjenu u onkologiji, jer prevenira nastajanje karcinoma, unapređuje psihofizičko stanje onkoloških bolesnika, unapređuje imunološki i antioksidativni status pacijenata, pomaže, olakšava i ubrzava proces liječenja onkoloških bolesnika, a zbog roboransnih efekata zeolit u velikom broju slučajeva omogućava da pacijenti mogu proći kroz zahtjevne programe klasične onkološke terapije.

Zeolit se koristi kao 100% prirodna suportivna medicinska terapija kod tumorskih oboljenja. Indikacije za primjenu aktiviranog zeolita klinoptilolita kod tumorskih oboljenja:

• imunomodulatorska svojstva zeolita (Pavelić, Žarković i dr.)

• antioksidansna svojstva zeolita (neutralizator ROS/ Abuja, Pavelić i dr.)

• stimulator antioksidantnih celularnih enzima (SOD-superoksid dismutaze, GPx- glutatin peroksidaze , CAT-katalaze, reduktaze -Ivković)

• mehanizam ionske izmjene kao triger inhibicije pKB (apoptotički efekt – programirana smrt tumorske stanice-p27-Pavelić )

• zeolit kao detoksikator kod kemoterapije i radioterapije (Karl Hechct)

• roborans efekti zeolita kod malignih pacijenata (Ivković, Hechct)

• zeolit unapređuje kvalitetu života (Karnowsky)

• zeolit lokalno djeluje na kožu i sluznicu (radijacijski dermatitis, gljivice u ustima -Pavelić i dr.)

 

Znanstvene teze upućuju na opravdanost kliničkih istraživanja, konkretno:

• antitumorski efekti zeolita pripisuju se njegovoj sposobnosti da pobjedi imunološku reakciju i uzrokuje apoptozu

• zeolit inhibira protein kinase B (c-Akt) i inducira ekspresiju supresora tumorskog rasta , gena p21WAF1/CIP1 i p27KIP1 i blokira rast odgovarajućih kancerogenih stanica

• nano čestice zeolita manje od 5 mikrona prodiru u limfoidno tkivo povezano s tankim crijevom-GALT preko kojeg stupaju u kontakt s imunološkim sustavom i mijenjaju ga

• zeolit se inkorporira u liposome i stvara membranske sustave, preko kojih ostvaruje indirektnu modifikaciju reakcije imunološkog sustava, zbog čega mu znanstvenici pripisuju svojstvo SAG – superantigena


Prevencija karcinoma

Zeolit prevenira nastajanje karcinoma, jer adsorbira kancerogene supstance, npr. nitrozamine, aflatoksine, dioksine, nikotin iz cigareta i druge opasne kancerogene. Poznato je da je 75% ili više karcinoma u direktnoj vezi s aktivnošću toksina u organizmu. Nitrozamini su opasne kancerogene supstance koje se najčešće nalaze u prerađenim prehrambenim proizvodima, posebno mesnim prerađevinama, a dovode se u vezu s karcinomom pankreasa, želuca i crijeva, te dijabetesom tipa II. Zeolit vezuje nitrozamine u probavnom traktu, prije nego se uspiju adsorbirati u organizam.

Prevencija karcinoma je jedan od najvećih izazova s kojom se suočavala medicina u prošlom stoljeću. Porastom zagađenja okoliša i kontaminiranjem hrane i vode, vjerojatnost oboljenja od karcinoma je dramatično porasla. Teški metali kao i herbicidi, pesticidi, mikotoksini, ratni kemijski otrovi i drugi, imaju sposobnost da budu uzročnici karcinoma. Najrašireniji kancerogen je nitrozamin, a veliku opasnost predstavljaju lijekovi, aditivi i brojne druge toksične supstance.

Zbog svoje sposobnosti da vezuje ogroman broj pozitivno nabijenih toksina i tako indirektno neutralizira njihov efekt, koji potiče formiranje karcinoma, zeolit zauzima istaknuto mjesto u borbi s teškim malignim i drugim kroničnim oboljenjima.

Dokazano je da zeolit vezuje i neutralizira nitrozamine u probavnom traktu. Ovo je od velikog značaja obzirom na opasnost od nitrozamina koji su pronađeni u prerađenim namirnicama, u dimu cigareta i pivu. Nitrozamini su moćni i opasni uzročnici karcinoma i odgovorni su za dramatični porast rizika raka. Inhaliraju se ili ulaze u tijelo putem hrane i pića. Konzumiraju se gotovo svakodnevno u mesnim prerađevinama: slanini, kobasicama, salami, u mesnim sendvičima, pizama, konzerviranim juhama i drugim tvorničkim prehrambenim proizvodima. Porast stope karcinoma pankreasa u svijetu iznosi 68% – karcinom crijeva bilježi sličan rast. Leukemija i karcinom mozga također snažno koreliraju s konzumiranjem mesnih prerađevina. Odnedavno je poznato da su nitrozamini uzročni faktor i dijabetesa tipa II.

Iako su nitrozamini vrlo kancerogeni, da bi postali sposobni djelovati na DNA i uzrokovati mutaciju odnosno karcinom, nitrozamini najprije iziskuju metabolitičku aktivaciju. Zeolit, kao selektivni adsorbens, može odstraniti nitrozamine iz organizma. Zeolit hvata i izolira komponente nitrozamina iz tijela, te prevenira njihovo biokemijsko djelovanje u tijelu. Ovaj jednostavni efekt zeolita godišnje potencijalno može spasiti i zaštititi živote miliona ljudi diljem svijeta.

Više o prevenciji kancerogenih supstanci – vidi “detoksikacija”.


 

Roborans efekti

Antitumorska aktivnost

U desetinama znanstvenih studija, uključujući radove Instituta Ruđer Bošković, istraženi su mehanizmi antitumorskih svojstava zeolita. Na Prvom hrvatskom simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem o suportivnoj terapiji kod onkoloških bolesnika, na Brijuni 2008, zeolit je predstavljen kao znanstveno utemeljena suportivna terapija u onkologiji.

Znanstvenici su dokazali da na staničnoj razini zeolit aktivira mehanizam supresije tumorskog rasta, odnosno da aktivira stanične gene koji utječu na programiranu smrt stanice, na apoptozu. Američke pilot studije, klinička i anegdotalna iskustva diljem svijeta pokazuju da onkološki bolesnici imaju pozitivne efekte na suportivnu terapiju zeolitom, od poboljšanja kvalitete života, produljenja životnog vijeka, sporijeg razvoja bolesti do remisije simptoma.

Zeolit ima rijetku sposobnost da pohrani u svoju mikroporoznu strukturu enorman broj pozitivno nabijenih iona, koji su kancerogeni uzročnici. Na taj način zeolit direktno neutralizira njihov kancerogeni efekt. Istraživanja su pokazala da zeolit na staničnoj razini doprinosi procesu antitumorske aktivnosti. Zbog privlačenja pozitivnih supstanci koje okružuju tumorsku molekulu, zeolit postupno razvija pozitivan naboj i konačno postaje u cjelini pozitivno nabijen. Tada on bude privučen i gurnut prema membrani tumorske stanice koja je negativno nabijena. Pritom se aktiviraju određeni stanični geni, npr. gen p21 koji kontrolira progresiju staničnog ciklusa umnažanja i važan je u funkcioniranju supresije tumora. Aktiviranje tog staničnog gena na staničnoj razini zaustavlja rast tumora direktnom supresijom signala rasta, što ima posljedično djelovanje na usporavanja i eventualno zaustavljanje rasta tumorske mase do djelomične ili totalne remisije.

Mehanizme antitumorskog djelovanja zeolita istraživali su znanstvenici hrvatskog Instituta R. Bošković pod vodstvom prof Krešimira Pavelić. Njihova su istraživanja bila poticaj i drugim svjetskim znanstvenicima, pa je američki znanstvenik Dr. Harvey Kaufmana patentirao tekući zeolit, koji se u USA koristi kao adjuvansna terapija kod brojnih kroničnih i teških oboljenja.

Prof. Pavelić i suradnici su objavili da aktivirani zeolit pokazuje neočekivano pozitivan učinak kod raka, infekcijskih i autoimunoloških bolesti, te navode da se mehanizam djelovanja sastoji od jačanja imunološke reakcije, a uočeno je da su imunogeniji tumori podložniji djelovanju aktiviranog zeolita.

Zeolit uspostavlja normalni pH nivo u malignim stanicama. Tumorske stanice bujaju u kiselom okruženju, uspješno bježeći detekciji imunog sustava. Zeolit uspostavlja pH vrijednost od 7,4, pa kad se maligne stanice nađu u tako povećanom alkalnom okruženju, nemaju mogućnosti da se dupliciraju i nakon 6 tjedana počinju postupno odumirati.

Istražujući imunostimulatorsko djelovanje zeolita, znanstvenici su dokazali da se zeolit ponaša poput superantigena, pa se može govoriti o supervakcini kao vrsti imunostimulacijskog djelovanja, što ima posebni značaj u adjuvantnom liječenju autoimunih, infekcijskih i malignih bolesti.


 

Kliničke opservacije

Na pitanje da li je zeolit siguran i da li je to zaista supstanca koja pomaže očuvati zdravlje i prevenirati karcinom i druge degenerativne bolesti, pored brojnih toksikoloških i drugih znanstvenih dokaza, odgovor je ponudio i američki istraživač i nutricionist Mike Adams, koji je u prosincu 2005 objavio izvode iz studije prof Ricka Dietscha o rezultatima primjene zeolita u prirodnoj antitumorskoj terapiji, navodeći da dobiveni rezultati nadmašuju mnoge poznate terapije.

On navodi da je zeolit supstanca koja u mnogim slučajevima korelira s remisijom tumora. Premda se radi o preliminarnom pilot istraživanju, rezultati su izazvali veliku pažnju američkih znanstvenih krugova i široke javnosti. Rezultati tog istraživanja pokazali su da je u 78% slučajeva nastupila remisija karcinoma različitih tipova. Studija nosi naziv “11 strategija kako pobijediti karcinom” i rađena je u vezi s istraživanjima LifeLink Pharmaceuticals u USA državi Ohajo. Važno je naglasiti da su se u ovom istraživanju osim zeolita kao prvog “stratega” u borbi protiv karcinoma, paralelno koristili i brojni drugi prirodni proizvodi: klamatske alge, tekući kisik i drugi, pa ovaj rezultat treba sagledavati kao zbirni efekt kompletne terapije primijenjenih prirodnih proizvoda.

Osim istraživanja na Institutu “R. Bošković” i drugim znanstvenim ustanovama u Hrvatskoj, izvršena su brojna klinička istraživanja i na austrijskim klinikama Humanomed II u Villachu i u austrijskoj Pokrajinskoj bolnici u Leobenu. Ovim istraživanjima obuhvaćeni su karcinomi cerviksa uterusa, karcinom dojke, tumor MiaPaCa2 – karcinom pankreasa čovjeka, HeLa – karcinom cerviksa čovjeka, i Hep2 – karcinom laringsa čovjeka, melanom B16, limfom, tumori raka prostate, raka jetre, Kronove bolesti, raka crijeva, debelog crijeva, pluća, bronha, mjehura, hepatocelularni karcinom, malignom, glioblastom, karcinomi glave i vrata, leukemije i drugi. Primjena aktiviranog zeolita uzrokovala je skalu pozitivnih efekata, od poboljšanja ukupnog zdravstvenog stanja, produženja očekivanog životnog vijeka, a izvještaji govore i o smanjenjenju tumorske mase do njihove djelomične ili potpune remisije. Navedene kliničke opservacije i iskustva potrebno je evaluirati odgovarajućim kliničkim studijama.


Popis studija

Antikancerogeni i antioksidativni efekti mikroniziranog zeolita klinoptilolita, Žarković Neven i sur., Ruđer Bošković Institute

Efekti klinoptilolita na nositelja stanice i posljedični efekti na tumorske stanice in vitro, Masa Katic i sur., R. Bošković Institute

Efekti prirodnog klinoptilolita na serotonergnične receptore u mozgu miša s karcinomom dojke, Muck-Seler i sur., Life Sci.2003,73(16) 2059-69

Efekti tribomehanički aktiviranog zeolita na totalni antioksidativni status kod zdravih osoba i pacijenata s malignim oboljenjem, S. Ivković D i sur., Megamin International Villach, Austria, Free Radical Biology and Medicine, vol 33, 2002, Rene Descartes Univerity, Paris, France

Antioksidativna terapija: nanotehnološki proizvod zeolit smanjuje oksidativni stres kod pacijenta koji boluju od karcinoma i dijabetesa, S. Ivković i sur.,Megamin GmbH Berlin, Njemačka Medigence LLC, USA, Free Radical Biology and Medicine, vol 33, 2002, San Antonio, TX, USA

Imunostimulatorski efekti prirodnog klinoptilolita i njegove antikancerogene i antimetastatičke sposobnosti, K. Pavelić i sur., Ruđer Bošković Institute, Molecutec Corporation Segovia goleta, Ca USA, Springer-Verlag 2001, Journal of Cancer Reserch and Clinical Oncology

In vitro i in vivo efekti prirodnog klinoptilolita na maligne tumore, M. Poljak- Blaži i sur., Ruđer Bošković Institute 13th International Zeolite Conference, Montpellier, France, 8-13 (2001) Vol 135, p 374

Inducirana stanična smrt u limfocitima ljudske periferne krvi nakon stimulacije s silikatnom in vitro, Aikoh T, Tomokuni, Matsukii T, Hyodoh F, H Ueki, Otsuki T, Ueki A. odjel higijenu, Kawasaki Medical School, Kurashiki 701-01, Japan. Int J Oncol. 1998 Jun; 12 (6) :1355-9

Molekularni mehanizmi antikancerogene aktivnosti prirodnih dijetetskih proizvoda, Autori znanstvenici Instituta “R.Bošković”: K. Pavelić, M. Čolić, Izvor: J Mol Med (2000)

Oporavak imunološkog sustava (u slučajevima ozbiljnih bolesti i pacijenata s HIV-infekcijom), E. M. Blagitko, V. I. Bgatov, A. V. Efremov et al. Prophylactic and medicinal properties of natural zeolites, Bioactive food additives of Litovit type Russian Ecological Academy, Novosibirsk State Medical Academy

Prevencija toksičnih efekata mikotoksina, Ramos AJ i sur., Journal of Food Protection 59 631-641

Prirodna stanična obrana – znanstveno istraživačka monografija o zeolitu, Rik J. Deitsch, USA, copyright 2005

Prirodni zeolit klinoptilolit: novo pomoćno sredstvo u antikancerogenoj terapiji, K. Pavelić i sur., Ruđer Bošković Institute, J Mol Med (2001)

Silikati induciraju smrt stanica limfocita periferne krvi kod čovjeka in vitro, Aikoh T i sur., Int J Oncol 12 1355-135

Utjecaj tribomehanički aktiviranog zeolita na totalni antioksidativni status kod pacijenata s malignim oboljenjima, Autori dr S. Ivković i D. Žabčić. Megamin International Management GMBH, Villach, Austria

Zeolit – lijek za epitelne stanice raka, H. Kaufman, US Patent 6288045, Lifelink Pharmaceutical Onc, (2000)

Zeolit značajno smanjuje kancerogene supstance u duhanskom dimu, Meier MW i sur., Micropor Mesopor Mater 33, 1999, 307-310