Portal o zeolitu klinoptilolitu

Operativne rane

Predmet istraživanja kliničke studije bio je utjecaj zeolita kod operativnih zahvata. Operativni zahvati u slučaju raznih upalnih ili nekrotičnih procesa i deformacija u organizmu uzrokuju promjenu elektrolitske i acidobazne ravnoteže, poremećen sastav i broj mikro i makroelemenata, te različite vrste komplikacija kako na operativnoj rani tako da na organima i cijelom sustavu.

Zeolit povećava razinu bakra, željeza, magnezija i cinka u krvi, hemoglobina, broj eritrocita, smanjuje razinu kolesterola, proteina, triglicerida, pojačava metaboličke procese, što omogućava postizanje normalne homeostaze i posljedično ima zaštitnu funkciju od mogućih postoperativnih komplikacija.